12 Oct

Skribent Pär Heed

Affärssystem för tillväxtföretag

Utmärkande för tillväxtföretag är ofta mycket snabb omsättningsökning, kontinuerlig rekrytering av nya medarbetare, nya marknadsandelar och etablering på nya marknader med nya företag eller partners. Ledning och medarbetare i tillväxtföretag är drivande människor som brinner för sin affärsidé och vision.

För många tillväxtföretag är det svårt att få alla delar i verksamheten att gå i fas. Ständiga förändringar och trånga sektorer dyker upp hela tiden. Ena veckan handlar om brist på rätt kompetent personal, nästa vecka dyker det plötsligt upp ett problem kring produkten, tjänsten som ingen förutsatt innan. Utöver det har tillväxtföretaget ofta ett behov av (riskvilligt) kapital.

Ledningen för tillväxtföretaget måste löpande utvärdera och ta beslut i flera strategiska vägval för att kunna växa vidare.

Affärssystem – ett strategiskt val för tillväxtföretag

Ett strategiskt vägval är valet av affärssystem för verksamheten. Hur ska affärssystemet driftas? I egen regi eller ska vi välja ett molnbaserat affärssystem som levereras tjänst? Vilken nivå och funktionalitet på affärssystem behöver vi idag och om 1 år?

Billigaste, enklaste lösning som med en del manuellt arbete och Excel-modeller passar för dagen? Eller ett affärssystem som kan anpassas och på sikt integrera med andra system, med mer funktionalitet och stöd som vi kan växa med?

ekonomistod office factory Affärssystem för tillväxtföretag

Sedan starten har vi på Office Factory haft glädjen att vara med på resan från start till nuläge för flera tillväxtföretag. Vi har kommit in i ett skede där tillväxtföretaget insett att det är effektivare, lönsammare och bättre för deras verksamhet och tillväxt att använda ett molnbaserat affärssystem.

Ett molnbaserat affärssystem som inte bara täcker dagens affärsstöd utan även hanterar de utmaningar som kan komma i en nära framtid. När de kommer har man redan en plattform som enkelt kan anpassas för nya affärsmodeller, integreras med andra system eller hantera lokaliseringar i nya länder.

Få skräddarsydd offert på affärssystem från Office Factory här >

Där alternativet hade varit att börja med ett enkelt litet affärssystem, kompletterat med Excel och manuellt arbete. Där risken är att det måste ersättas med ett annat affärssystem efter kort tid då det inte stöder verksamheten tillräckligt bra.

Eller att verksamheten växer och blir mer komplex med kunder i flera länder, nya varianter av projekt eller prishantering, unika orderflöden och utökad valutahantering osv. Att då kompensera detta genom att anställa fler medarbetare, istället för att använda ett affärssystem som hanterar de nya kraven och affärsprocesserna.

konsulttjanster

Fördelar för tillväxtföretag med affärssystem från Office Factory

– undviker höga kostnader för egen IT-drift med tillhörande support och löpande uppgraderingar med egen IT-personal.
– affärssystemet kan anpassas, integreras och dimensioneras för tillväxtföretagets behov just nu.
– önskade funktioner, moduler, olika användare som behövs kan ändras kontinuerligt, beroende på nya affärsmodeller eller vid expansion eller neddragning.
– stöder avancerade affärsmodeller kring handel och supply chain eller projekt och uppdragshantering. Eller en kombination av logistikflöden kompletterat med konulttjänster.
– tillgång till information, rapporter och analys oavsett tid, plats och enhet (PC, Mac, smartphone, surfplatta).

Kravspecifikation affärssystem

Här kan du hämta ett exempel på kravspecifikation för utvärdering av nytt affärssystem (Excel). Dokumentet underlättar för dig som planerar att ta fram ett eget underlag, kravspecifikation för utvärdering av nytt affärssystem.

Kravspecifikation affärssystem Ladda ner kravspecifikationen här >

Kontakta oss kring affärssystem

Har du frågor eller är intresserad av affärssystem, kontakta oss på telefon 08 – 400 212 40 eller skicka ett e-mail till par.heed@officefactory.se

Kundcitat

medcore affärssystem

“Vår starka tillväxt hade medfört att det mindre företagets enklare lösning beträffande affärssystem hindrade oss i vår fortsatta utveckling. Tillsammans med Office Factory har vi nu fått en förstklassig logistiklösning som helt och fullt uppfyller de krav på spårbarhet som vår marknad ställer på oss.
”

/Sverker Olofsson, VD

 

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se