11 Jul

Skribent Pär Heed

Molnekonomi

Intresset för affärs- och ekonomisystem som tjänst i molnet växer. Trenden visar att allt fler företag, både mindre och större anser att dessa molntjänsterna är intressanta. Här beskriver Sören Janstål från Data Research DPU ab ämnet – Molnekonomi.

 

Molnekonomi – Nivå I

Stora företag måste köpa enorm överkapacitet för att klara toppbelastningar och oförutsägbar efterfrågan. I båda fallen är vi oerhört ineffektiva i vår användning av teknik. Molnet löser detta dilemma genom att tillåta oss att köpa endast den kapacitet vi behöver för tillfället. Detta är nyttomodellen för molnet. Liksom elektricitet i våra hem, betalar vi endast för den då använder den. Molnet hanterar frågor som toppbelastning, infrastruktur och leverans. Det enda vi behöver göra är att trycka på knappen.

Detta enkla värdeerbjudande har stort värde för många stora företag, men ändå mer för mindre och mellanstora storlek företag. De små och mellanstora har svårt att prognostisera hur mycket datakraft de behöver. Molnet är också en bra modell för alla de företag, som inte ens bryr sig om att säkerhetskopiera sina data. När Amazon och Google pratar om elastiska beräkningskapacitet så är det dessa kostnadsbesparingar de menar. Men det här är bara början.

 

Molnekonomi – Nivå II
Nästa nivå av nyttan i molnet är accelerationen av värdeskapande. En av utmaningarna i hela eran av affärssystem har varit att bygga applikationer genom att ta itu med anpassningar till verksamhetens behov.

Kostnaden för anpassningar har varit skenande. För varje krona som programvaran kostade på 80-talet och 90-talen var kostnaden tio till tolv kronor för de tjänster som behövdes för att utföra dom erforderliga anpassningar, som användarna tyckte sig behöva. Detta skedde slutligen i form av några av de mest kostsamma och mest komplexa systemlösningar som finns idag. ERP-system från företag som SAP och Oracle var kända för att kräva inte bara mycket höga investeringar i programvaran, utan även också otroliga investeringar i anpassningstjänster.

Här ändrar molnet spelreglerna. Företag, som exempelvis Salesforce.com och Netsuite, har utvecklat en molnbaserade uppsättningar av program som kan användas utan krav på egen hårdvara eller mjukvara.  Den kan även anpassas ytterligare efter behov. Fördelen med denna typ av programdistribution går längre än att bara spara kostnader. Man köper inte bara den kapacitet man behöver för tillfället, utan också accelererar organisationens förmåga att skapa värde. De kan nu i stället fokusera sina resurser på sin egen kärnkompetens, snarare än späda ut sina resurser på investeringar i egen IT.

 

Molnekonomi – Nivå III
Allt detta är självklart, men ändå återstår den sista, och mest långsiktig nyttan med molnet, dvs förmågan att anpassa värde till risk.

Den största utmaningen i att lansera en ny verksamhet eller idé är att anpassa ekonomi till det potentiella värdet till risker och resurser. Till exempel, om man väljer att skapa en online-butik som säljer bildelar behöver man fatta beslut om hur mycket man behöver investera i leveranskedja, lager, distributionskanaler, e-handelssida/ butik, datorsystem och programvara.

Var och ett av dessa beslut kommer att kräva ett stort mått av investeringar och därmed också stor risk. I alla företag måste man bestämma hur stor risk som är acceptabel innan företaget genererar de första kronorna i avkastning.  Detta kräver förskottsinvestering. Om vi skulle kartlägga detta fenomen skulle vi upptäcka att ju större investering man gör desto större avkastning förväntar man sig.

Denna typ av analyser är inte ovanliga. Om ett företags framgång stiger mer än förväntad avkastning blir vi bli glatt överraskad och kommer att investera ändå mer i att bygga ut verksamheten. Om å andra sidan resultatet understiger förväntningarna måste vi bestämma om du vill fortsätta med verksamheten eller att ta större risker.Men tänk om vi kunde ändra på denna modell genom ett tak för nedåtrisk och samtidigt möjliggöra tillväxt utan krav på förskottsinvesteringar i IT. Det låter för bra för att vara sant. Och det var det innan molnet kom. Molnet gör att ett nytt företag kan köpa resurser, kapacitet och förmåga i realtid när, och endast när, de behöver dem.

Detta betyder att man kan skala upp och ner infrastruktur, människor och datorsystem i direkt proportion till framgången. Genom att rikta risk och värdet på detta sätt, möjliggör molnekonomin experimenterande med innovationer genom att eliminera många vanliga konsekvenser vid misslyckade.

 

Författaren
Sören Janstål, upphandlingskonsult och grundare av Data Research DPU ab, bistår klienter vid upphandling och utvärdering av datasystem och IT. Partners i Frankrike, Storbrittanien, Tyskland och Norge. Sören Janstål har också utsetts till Corporate Advisor till ACA.

Sören Janstål, Data Research DPU ab

Tel: 08 – 446 07 71

Hemsida: www.dpu.se

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se