Vad är SIE-format?

Du har säkert kommit i kontakt med eller fått frågan om ni kan leverera information i SIE-format.
SIE-formatet är en standard framtagen för att enkelt flytta redovisningsdata mellan olika programvaror, oavsett programvaruleverantör, till exempel för att skicka information från ett företag till revisorn. Tack vare SIE-formatet kan olika typer av programvaror både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

Vilken information innehåller de olika SIE-formaten?

Det finns fem olika SIE-format och de skiljer sig åt beroende på vilket innehåll de har:

SIE 1 Årssaldon: innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.

SIE 2 Periodsaldon: innehåller all information från typ 1 ovan samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.

SIE 3 Objektsaldon: identisk med SIE 2 ovan men saldon finns även på olika objektnivåer till exempel kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

SIE 4 Transaktioner: identisk med SIE 3 ovan men innehåller dessutom samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta format kan användas för till exempel export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys.

SIE 4i Transaktioner: innehåller endast verifikationer. Formatet används när ett försystem till exempel ett löneprogram eller ett faktureringsprogram ska generera bokföringsorder för inläsning i ekonomisystemet.

SIE-format enligt ovan har funnits i Sverige i nästan 25 år, men ökade behov av modernisering har medfört det nya filformatet SIE 5 formatet som anpassats till modern teknik och filstruktur. Det nya formatet innefattar allt som ingår i en SIE 4-formatet med tillägg för underliggande reskontror som kundreskontra, leverantörsreskontra samt anläggningsregister. Formatet är i XML-standard och i enlighet med modern filstruktur. Det går också att få etiketter på engelska vilket underlättar för utländska användare.

Mer information om SIE-formatet finns på SIE-Gruppens hemsida här >

Affärssystem för logistik, e-handel och konsulttjänster

Vi har samarbetat framgångsrikt med Netset i flera projekt, där vi integrerat deras e-handelsplattform Nettailer med Jeeves affärssystem från oss på Office Factory.

Vår affärssystemslösning hanterar både avancerad produktlogistik samt konsult- och servicetjänster, integrerat med Nettailer.

Höga krav på produktlogistik och integrerad e-handel kompletteras idag med allt mer med olika typer av konsulttjänster, vilket innebär att nya krav ställs på företagets affärssystem.

Nettailer affärssystem
Behov av effektivare affärssystem?

Kontakta oss på telefon 08 – 400 212 40 eller skicka ett e-mail till daniel.bolin@officefactory.se

Läs mer

Mer om affärssystem för logistik och konsulttjänster integrerat med Nettailer här >

Etablera företag i Norge

I Norge gäller fri etableringsrätt vilket innebär att du inte behöver vara boende i Norge för att få starta ett företag i Norge. Svenskboende kan starta företag på samma villkor som de som bor i Norge. Kriteriet är att alla som ska ha en roll i företaget också har norskt identitetsnummer.

etablera-foretag-i-Norge

En bra informationskälla för dig funderar på att starta verksamhet i Norge är Grensetjänsten.

Där finns blanketter och informationsmaterial från Försäkringskassan, Skatteverket, Skatteetaten, NAV och Brönnöysundsregisteret.

Hjälp med bokföring, redovisning lönehantering eller rådgivning kring er verksamhet i Norge?

Kontakta någon av våra kollegor inom ECIT Group i Norge här >

 

Storföretag flyttar affärssystem till molnet

Småföretagarna har redan affärssystem i molnet, men större företag har tvekat. Nu är en förändring på gång. I en undersökning har 770 it-beslutsfattare i Europa och Nordamerika tillfrågats. För fyra år sedan uppgav endast 12 procent att de redan körde molnbaserat affärssystem, eller planerar att göra det inom två år. Nu har andelen stigit till 35 procent. Än så länge är det mindre företag som står för merparten av ökningen, men de stora företagen börjar nu röra på sig.

Läs mer i artikeln – Nu börjar storföretagen flytta affärssystemen till molnet här >>

5 saker du bör tänka på när du köper affärssystem

Du inser att det finns möjlighet att förbättra ert företags verksamhet och processer med ett effektivare, mer flexibelt och modernare affärsstöd. Ett nytt affärssystem helt enkelt!

När du utvärderar och köper affärssystem och har funnit några bra passande alternativ, här några tips vad du bör tänka på:
– Välj rätt, passande leverantör
– Välj ett flexibelt, modulärt, öppet och skalbart affärssystem
– Välj ett affärssystem med bred och djup funktionalitet
– Välj en lösning med kraftfullt stöd för uppföljning, rapporter, Business Intelligence
– Välj ett användarvänligt affärssystem

Läs mer i artikeln – 5 Things You Should Know When Buying ERP Software här >>

Molntjänster fortsätter visa hög tillväxt

Molnet och tjänster kring molnet omsätter idag hissnande mycket pengar och området växer snabbt. Enligt en rapport från analysföretaget Gartner kommer branschen att växa med 16,5 procent under 2016, från 175 miljarder dollar till 204 miljarder. I svenska kronor motsvarar det ungefär 1 700 miljarder

Läs mer om rapporter här >>

Kommer fakturaskanning att ersättas av e-faktura?

Ett naturligt steg för många företag i takt med en ökad teknikmognad, effektiviseringskrav och besparingskrav vore att gå från skanning av leverantörsfakturor till mera effektiva lösningar. Till exempel e-fakturor.

Det har dock visat sig att även om skanning inte innebär samma besparing som e-faktura i snäv bemärkelse, så är besparingen ändå tillräcklig för många fakturamottagare då outsourcad skanning är en billig och hårt prispressad tjänst.

Fortfarande finns stora utmaningar att övervinna för företag för att e-fakturaprojekt skall initieras.

I en undersökning från Inspectum som presenterades vid mässan Ekonomi & Företag 2015, redovisas de vanligaste anledningarna till att e-faktura projekt inte prioriterats.

Du läser mer om undersökningen här >>

Kunskap viktigt för ekonomer

När de som arbetar med ekonomi och redovisning ser sig om efter ett nytt arbete så ligger möjligheten att lära sig något nytt högt upp på önskelistan över vad de vill ha ut av det nya jobbet.

Det tyder i alla fall en undersökning (Majority Of Workers Value Ability To Gain New Skills When Evaluating Job Offers) som det amerikanska bemanningsföretaget Robert Half har genomfört.

Detta enligt artikeln – Utvecklingsmöjligheter viktigt för ekonomer i CFOWorld som du läser i sin helhet här >

Hur outsourcar företag sin ekonomifunktion

 

Är ni ett mindre företag som funderar på att outsourca sin ekonomifunktion? Här en uppsats och studie av Miriam Botros och Simriti Kaushik, Södertörns högskola kring hur små företag outsourcar sin ekonomifunktion.

Syftet med deras studie är att få en bredare förståelse kring hur små företag outsourcar sin ekonomifunktion och anledningarna till val av outsourcing av delar eller hela ekonomifunktionen. Vidare belyser studien hur små företag behåller styrningen över ekonomifunktionen när den outsourcas.

Du läser uppsatsen här: Outsourcing av ekonomifunktionen – Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion?

 

Ökat intresse för outsourcing ekonomiprocesser

Outsourcing av företags ekonomiprocesser är intressant för många företag och växer år efter år. Jämfört med år 2010 har outsourcing av ekonomiprocesser ökat med cirka 400 procent bland storföretag i Sverige och de övriga nordiska länderna.

Den viktigaste anledningen och bakgrunden till outsourcing av olika ekonomiprocesser och ekonomifunktioner är att sänka företagets kostnader. Hela 86 procent av alla företagen i undersökningen – Insight and trends in the Nordic market från Deloitte, angav kostnadsbesparing som en viktig orsak. En annan anledning till outsourcing av ekonomiprocesser är möjligheten att använda och nyttja outsourcing-partnerns kunskap och kompetens.

Överlag är de företag som idag använder outsourcade ekonomifunktioner nöjda. 70 procent av de tillfrågade är öppna för att öka omfattningen av sin ekonomi outsourcing eller bredda den till andra verksamhetsområden inom företaget.

Läs mer i artikeln – Fyrdubblad outsourcing av ekonomi, CFO World här >>

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se