26 Sep

Skribent Pär Heed

Fler koncerner väljer lokala affärssystem

Allt fler internationella koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina olika dotterbolag. Det som kan vara av betydelse är hur koncernens olika dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassa sig till unika tillverkningsprocesser eller speciella vertikala marknader och branscher. På mindre dotterbolag kan man dessutom snabbare och enklare implementera ett mer ändamålsenligt affärssystem.  Att dessa dotterbolag ska vara med i en internationell utrullning av ett stort affärssystem kan vara förödande.

Mer i artikeln – Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier på Sir N Inside här >

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se