09 Oct

Skribent Pär Heed

Föråldrade affärssystem en huvudvärk

Föråldrade affärssystem har länge varit en huvudvärk hos alla typer av företagen.
Många företag ser nu över hur de de ska agera. Ska de använda nischade systemlösningar för olika affärsprocesser som integreras eller ska de använda ett affärssystem där allt systemstöd finns i ett och samma system.

Utöver systemstöd finns ett behov att komma nära kunderna, att stärka relationen med kunden så att kunden knyts närmare. Ett sätt är att helt enkelt ta över lite av de uppgifter kunden gör, kanske gå in och hjälpa dem med lagerhanteringen eller olika ekonomifunktioner. På så sätt blir leverantören en del av den plattform kunden behöver för att fungera. Det kräver en flexibilitet som de stora traditionella affärssystemen med sina årliga uppgraderingar inte klarar. Och marknaden ritas om.

Detta område tas upp i artikeln – Svenska företag ratar jättarnas affärssystem – tacka finanskrisen för det på Computersweden.se.

Du läser hela artikeln här >>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se