10 Jan

Skribent Pär Heed

Företag väljer bort revisor

Som en följd av den slopade revisionsplikten för mindre företag har antalet aktiebolag där viktig information saknas i boksluten ökat. De årsredovisningar som lämnas av företag som valt att inte använda revisor eller auktoriserad redovisningskonsult har successivt försämrats sedan revisorsplikten avskaffades. Det visar en ny rapport från UC.

Med professionell hjälp med bokföringen får företaget en bättre kontroll över den löpande ekonomin, vilket underlättar för företaget att växa. Det innebär också att kreditgivare kan göra en mer korrekt affärs- och kreditbedömning vilket gör det lättare att få låna pengar.

Läs mer i artikeln – Fyra av fem nystartade bolag väljer bort revisor från Nya Affärer

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se