10 Jun

Skribent Pär Heed

Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion?

Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion samt anledningarna till val av outsourcing av delar eller hela ekonomifunktionen?  Hur behåller företag styrning över ekonomifunktionen när den outsourcas?

Det har studenterna Miriam Botros  och Simriti Kaushik på Södertörns Högskola undersökt i en uppsats under hösten 2014.

Undersökningen visar att företagen anser att ekonomifunktionen är en viktig del av företaget men att den inte ingår i företagets kärnkompetens. Därför fokuserar alla företag som deltog i undersökningen på sina kärnkompetenser istället för ekonomifunktionen. Däremot påpekade flera av företagen att ekonomifunktionen är en viktig funktion för företagets fortlevnad och grunden för att ta andra viktiga beslut inom verksamheten. Undersökningen visar också att det är viktigt att parterna har en förtroendebaserad relation för att outsourcing ska vara lönsam för bägge parter.

Läs uppsatsen: Outsourcing av ekonomifunktionen – Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion här >>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se