13 Jan

Skribent Pär Heed

Kommer fakturaskanning att ersättas av e-faktura?

Ett naturligt steg för många företag i takt med en ökad teknikmognad, effektiviseringskrav och besparingskrav vore att gå från skanning av leverantörsfakturor till mera effektiva lösningar. Till exempel e-fakturor.

Det har dock visat sig att även om skanning inte innebär samma besparing som e-faktura i snäv bemärkelse, så är besparingen ändå tillräcklig för många fakturamottagare då outsourcad skanning är en billig och hårt prispressad tjänst.

Fortfarande finns stora utmaningar att övervinna för företag för att e-fakturaprojekt skall initieras.

I en undersökning från Inspectum som presenterades vid mässan Ekonomi & Företag 2015, redovisas de vanligaste anledningarna till att e-faktura projekt inte prioriterats.

Du läser mer om undersökningen här >>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se