11 Dec

Skribent Pär Heed

Ökat intresse för outsourcing ekonomiprocesser

Outsourcing av företags ekonomiprocesser är intressant för många företag och växer år efter år. Jämfört med år 2010 har outsourcing av ekonomiprocesser ökat med cirka 400 procent bland storföretag i Sverige och de övriga nordiska länderna.

Den viktigaste anledningen och bakgrunden till outsourcing av olika ekonomiprocesser och ekonomifunktioner är att sänka företagets kostnader. Hela 86 procent av alla företagen i undersökningen – Insight and trends in the Nordic market från Deloitte, angav kostnadsbesparing som en viktig orsak. En annan anledning till outsourcing av ekonomiprocesser är möjligheten att använda och nyttja outsourcing-partnerns kunskap och kompetens.

Överlag är de företag som idag använder outsourcade ekonomifunktioner nöjda. 70 procent av de tillfrågade är öppna för att öka omfattningen av sin ekonomi outsourcing eller bredda den till andra verksamhetsområden inom företaget.

Läs mer i artikeln – Fyrdubblad outsourcing av ekonomi, CFO World här >>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se