Vad gäller kring julbord till anställda

Julbord och julmåltider för anställda och personal är en skattefri förmån om det är frågan om intern representation, till exempel en julfest med julbord för er personal.

Som arbetsgivare får man göra avdrag för kostnaden av högst två personalfester per år. Avdrag vid dessa personalfester medges för kostnad för måltid med 90 kr exklusive moms per person. För olika typer av kringkostnader för personalfesten, till exempel musikunderhållning, medges avdrag med 180 kr exklusive moms per person. Avdrag med dessa belopp medges även för kostnader för pensionerade anställda eller anställdas familjemedlemmar som är med på julfesten. Alkoholhaltiga drycker och all annan dryck ingår i de 90 kr ovan.

Läs mer om vad som gäller kring julbord och julklappar till anställda här >>

Vad gäller kring julgåvor till anställda

En julgåva till era anställda ska riktas till alla anställda och kan vara i princip vad som helst utom pengar för att vara skattefri. Presentkort kan vara en julklapp till era anställda om presentkortet inte kan bytas ut mot pengar. Presentkort som ger rätt till RUT- och ROT-avdrag godkänns också. Julgåvor i form av pengar är alltid skattepliktiga.

Julgåvan är avdragsgill för arbetsgivaren och är en skattefri förmån för den anställde. Men det förutsätter att värdet på julgåvan inte överstiger 450 kr per person, inklusive moms. I värdet för julgåvan räknas inte eventuella fraktkostnader in. Om värdet är högre än 450 kr för julgåvan blir julklappen till er personal skattepliktig från första kronan. I de fall arbetsgivaren har fått en en mängdrabatt vid inköpet, ska det belopp beaktas ”som den anställde fått betala om denne köpt julklappen själv”, alltså beloppet före mängdrabatten.

Väljer arbetsgivaren istället för en julgåva att ge bidrag till någon hjälporganisation är denna kostnad inte avdragsgill.

Läs mer om julgåvor, julklappar och julbord till anställda här >>

Julledighet – vad gäller?

Juletid närmar sig!

11 dagars sammanhängande ledighet kan uppnås under jul- och nyårshelgen om ledighet beviljas. Grunden för ledighet avseende julhelgen handlar ofta om semesterledighet, föräldraledighet eller kompledighet.

Men vad gäller?

Läs mer här >>

Julledighet

5 fördelar att fakturera digitalt

De fem största fördelarna med att hantera företagets kundfakturering digitalt med elektroniska fakturor är:

– Med elektronisk faktura automatiserar du stora delar av arbetet och fakturan skickas från ditt faktureringssystem direkt till mottagaren. Du slipper processen att skriva ut och lägga fakturorna i kuvert samtidigt som du sparar in kostnaden för kuvert och porto.

– Ibland händer det att fakturan inte når fram till mottagaren och det innebär ytterligare administration samt eventuellt kreditering av påminnelse- och inkassoavgifter. Med elektronisk faktura kan du se status på utskicket och få felmeddelande när något inte blir skickat som planerat.

– Genom att skicka e-faktura förenklas fakturamottagningen hos kunden eftersom automatiseringen minskar det manuella arbetet och därigenom antalet misstag som görs. Det kan ge din verksamhet effekter som lägre kredittid och bättre likviditet. En snabbt godkänd och bokförd faktura kan förhoppningsvis också snabbare betalas.

– Ekonomistyrningsverket har rekommenderat regeringen att införa ett lagkrav på elektronisk faktura till offentlig sektor till november 2018. Detta med motivering av de stora besparingsmöjligheterna i tid och pengar det skulle kunna innebära.

– Att minska antalet pappersfakturor ger också miljövinster i och med att företaget kan minska pappersanvändandet.

Läs mer här om digital kundfakturering i en artikel från CFOWorld >>

Billigare, bättre och mer innovativt

Så ska svenska IT-chefer jobba enligt Radar Group när drygt 600 beslutsfattare inom IT fanns på plats i Münchenbryggeriets lokaler, när årets upplaga av Radar Summit gick av stapeln

– De som har reducerat kostnader mest är de som har lagt ut mest i outsourcing och som har hittat rätt sätt att kapa kostnader. Expansions- och effektiviseringsdelen handlar om att automatisera kärnprocesser, och inte minst förmågan att förädla informationen. Och med innovation menar vi att man ska dra nytta av den nya teknikens möjligheter. Mycket handlar om logik och att utveckla den egna organisationen så att man har bäst utfall, lyder Hans Werners snabbsammanfattning av de tre ledorden. Hans Werner är vd på Radar.

Läs mer här >>

Utmattningssyndrom ökar

Vad gör du när du misstänker eller ser att någon kollega visar tecken på att inte må bra? 

Alla kan drabbas och gör det just nu! Chefen, någon av dina kollegor eller någon du är chef för. Dessutom införs nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande psykosocial arbetsmiljö från och med den 31 mars, 2016.

Enligt en rapport från Försäkringskassan ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom för tredje året i rad. 2012 var siffran ca 48 000 och vid utgången 2014 var den drygt 71 000. (Det totala antalet sjukfall var drygt 180 000 år 2014.) Av de psykiska sjukdomarna är utmattningssyndrom vanligast.

Läs mer om stress på arbetsplatsen här >

Föråldrade affärssystem en huvudvärk

Föråldrade affärssystem har länge varit en huvudvärk hos alla typer av företagen.
Många företag ser nu över hur de de ska agera. Ska de använda nischade systemlösningar för olika affärsprocesser som integreras eller ska de använda ett affärssystem där allt systemstöd finns i ett och samma system.

Utöver systemstöd finns ett behov att komma nära kunderna, att stärka relationen med kunden så att kunden knyts närmare. Ett sätt är att helt enkelt ta över lite av de uppgifter kunden gör, kanske gå in och hjälpa dem med lagerhanteringen eller olika ekonomifunktioner. På så sätt blir leverantören en del av den plattform kunden behöver för att fungera. Det kräver en flexibilitet som de stora traditionella affärssystemen med sina årliga uppgraderingar inte klarar. Och marknaden ritas om.

Detta område tas upp i artikeln – Svenska företag ratar jättarnas affärssystem – tacka finanskrisen för det på Computersweden.se.

Du läser hela artikeln här >>

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se