Jeeves konsult sökes

Vi söker en verksamhetskonsult kring Jeeves affärssystem, Jeeves ERP som är sugen på nya utmaningar.

Dina arbetsuppgifter består i stor del till att implementera nya kunder samt att jobba nära befintliga kunder och tillgodose deras affärsstöd. Du arbetar självständigt och ger förslag på lösningar där du ansvarar för implementationen hos kunden.

Läs mer här >>

Nytt affärssystem hot eller möjlighet?

Varför ska det vara så svårt att implementera ett nytt affärssystem när vi kapacitet att utveckla intelligenta robotar och flyga till månen? Det verkar inte logiskt. Behöver det verkligen vara så här?

Få saker väcker så mycket känslor som när man börjar diskutera affärssystem. Nästan alla företag har någon gång kämpat sig igenom ett systembyte. Till slut kommer de flesta projekt i mål inte sällan med slutsatsen ”Aldrig mer!” av de som medverkat.

Dessa aspekter kring affärssystem och om nytt affärssystem är ett hot eller möjlighet, tar Jonas Andersson upp inlägget – Affärssystem – hot eller möjlighet? i CFOWorld.

Du läser inlägget Affärssystem – hot eller möjlighet? här >>

Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion?

Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion samt anledningarna till val av outsourcing av delar eller hela ekonomifunktionen?  Hur behåller företag styrning över ekonomifunktionen när den outsourcas?

Det har studenterna Miriam Botros  och Simriti Kaushik på Södertörns Högskola undersökt i en uppsats under hösten 2014.

Undersökningen visar att företagen anser att ekonomifunktionen är en viktig del av företaget men att den inte ingår i företagets kärnkompetens. Därför fokuserar alla företag som deltog i undersökningen på sina kärnkompetenser istället för ekonomifunktionen. Däremot påpekade flera av företagen att ekonomifunktionen är en viktig funktion för företagets fortlevnad och grunden för att ta andra viktiga beslut inom verksamheten. Undersökningen visar också att det är viktigt att parterna har en förtroendebaserad relation för att outsourcing ska vara lönsam för bägge parter.

Läs uppsatsen: Outsourcing av ekonomifunktionen – Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion här >>

Ekonomichefer flytta era system till molnet!

De viktigaste skälen till varför ekonomichefer bör använda sig av molnet beror främst på tre faktorer:

  • effektivitet och kostnadsbesparingar
  • möjligheterna och snabbt införande
  • flexibilitet

Att flytta över företagets ekonomisystem till en molnleverantör är befriande. Molnleverantören tar över samtliga måsten vad gäller att övervaka, hantera, köra och hålla i gång företagets ekonomisystem och systemmiljö. Molnleverantören tar inte bara hand om de tunga delarna, utan prenumerationsmodellen eliminerar också osäkerheten kring kostnader för ekonomisystem, uppgraderingar, drift osv.  IT-kostnaden blir en driftskostnad istället för en investering. Inga höga initiala investeringskostnader behövs. Företaget får en förutsägbar driftskostnad som är skalbar i takt med att behov och nyttjande förändras.

I artikeln – Flytta till molnet i CFO World – här >> läser du mer om varför ekonomichefer bör flytta sina lösningar till molnet.

Vinster med molnlösning

Stabil it-miljö, årliga besparingar på hundratusentals kronor och ökad tillgänglighet – det är bara några av de vinster som svenska Blåkläders it-avdelning kammat hem efter sin molnsatsning. Detta enligt artikeln – Upp i det blå! Svenska klädjätten Blåkläder låter it sväva i molnet i Tech World. Läs mer om Blåkläders övergång till molnet, vinster och utmaningar och dessutom få 5 tips för molnköpare här:

Upp i det blå! Svenska klädjätten Blåkläder låter it sväva i molnet här >>

Välj leverantör – inte affärssystem

Det finns ett tydligt mönster i att det sällan är affärssystemet som brister när ett affärssystemsprojekt havererar. Istället handlar det om att vald leverantör av implementationen inte är kapabel att genomföra den avtalade leveransen.  För ofta handlar det mer om att debitera timmar än att faktiskt hjälpa kunden att utveckla och effektivisera sin verksamhet.

Det skriver Jonas Andersson från HerbertNathan i blogginlägget – Välj leverantör – inte system på ERPblogg.se.

Här läser du hela inlägget – Välj leverantör – inte system >>

Svenska företag inte rädda för att flytta över till molnet

I en undersökning som IDG Connect genomfört på uppdrag av Interxion visar att bara 36 procent av svenska företags infrastruktur numera driftas i egna hallar och hela 93 procent av de tillfrågade uppger att man inom två år helt ska flytta över sina system från egna datahallar till molntjänster.  I Sverige sker övergången till molntjänster i mycket snabbare takt än i stora delar av övriga Europa.

Här läser du hela artikeln – Svenska företag inte rädda för att flytta över till molnet, från Computer Sweden

Leveransförmåga affärssystem

I blogginlägget Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem! på erpblogg.se, skriver Bertil Ågren om utvärderingskriterier kring nytt affärssystem. Förutom funktionalitet och pris beskrivs leverantörens leverans- och utvecklingsförmåga. Det vill säga de olika leverantörernas tidigare erfarenheter, kundstock, referenser, projektmetodik, personalens kompetens, marknadsposition, framtida utvecklingsplaner mm.

Läs mer i Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem!

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se