När du gör januari månads arbetsgivardeklaration i februari  ska du samtidigt fylla i uppgifter om företagets sjuklönekostnader i januari. Skatteverket vidarebefordrar sedan till Försäkringskassan vilka löne- och sjuklönekostnader ert företag haft.

I januari 2016 sammanställer Försäkringskassan de uppgifter du har lämnat till Skatteverket. Det görs för att beräkna om du får tillbaka pengar för 2015, vilka ska återbetalas till skattekontot under första halvåret 2016.

Mer i artikeln – Nu måste sjuklönen anges i deklarationen från Nya Affärer.