14 Mar

Skribent Pär Heed

Vad är SIE-format?

Du har säkert kommit i kontakt med eller fått frågan om ni kan leverera information i SIE-format.
SIE-formatet är en standard framtagen för att enkelt flytta redovisningsdata mellan olika programvaror, oavsett programvaruleverantör, till exempel för att skicka information från ett företag till revisorn. Tack vare SIE-formatet kan olika typer av programvaror både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

Vilken information innehåller de olika SIE-formaten?

Det finns fem olika SIE-format och de skiljer sig åt beroende på vilket innehåll de har:

SIE 1 Årssaldon: innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.

SIE 2 Periodsaldon: innehåller all information från typ 1 ovan samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.

SIE 3 Objektsaldon: identisk med SIE 2 ovan men saldon finns även på olika objektnivåer till exempel kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

SIE 4 Transaktioner: identisk med SIE 3 ovan men innehåller dessutom samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta format kan användas för till exempel export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys.

SIE 4i Transaktioner: innehåller endast verifikationer. Formatet används när ett försystem till exempel ett löneprogram eller ett faktureringsprogram ska generera bokföringsorder för inläsning i ekonomisystemet.

SIE-format enligt ovan har funnits i Sverige i nästan 25 år, men ökade behov av modernisering har medfört det nya filformatet SIE 5 formatet som anpassats till modern teknik och filstruktur. Det nya formatet innefattar allt som ingår i en SIE 4-formatet med tillägg för underliggande reskontror som kundreskontra, leverantörsreskontra samt anläggningsregister. Formatet är i XML-standard och i enlighet med modern filstruktur. Det går också att få etiketter på engelska vilket underlättar för utländska användare.

Mer information om SIE-formatet finns på SIE-Gruppens hemsida här >

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se