09 Jan

Skribent Pär Heed

Värdet av nytt affärssystem

Man skulle vilja sätta ledningspersonalen på skolbänken i några dagar för att skapa en bättre förståelse för sambanden mellan styrning, processer och IT. Dessa få dagar skulle definitivt inspirera uppstart av många förbättringsprojekt och leda till en markant utveckling av Sveriges företag och organisationer.

Detta skriver Jonas Andersson, HerbertNathan & Co i blogginlägget – Vad är affärssystemet värt?

Inlägget tar upp om man verkligen kan räkna på vad ett nytt affärssystem är värt för verksamheten? Går det att med tydlighet beskriva sambandet mellan företagets framgångar och affärssystemets roll? Finns det modeller för att kartlägga och redovisa affärsvärdet av affärssystemet?

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se