10 Sep

Skribent Pär Heed

Varför outsourca ekonomifunktionen?

Outsourcing har sitt ursprung i slutet av 1980-talet, då det uppkom för att beskriva en trend där stora företag valde att överföra olika typer av tjänster och informationssystem till externa leverantörer. I uppsatsen “Varför outsourca ekonomifunktionen – eventuella konsekvenser för företags ekonomistyrning”av Jessica Bjernerud och Henrietta Johansson, Högskolan Borås, kan du läsa mer.

Uppsatsens utgångspunkt är att studera hur företagets ekonomistyrning påverkas om man väljer att outsourca ekonomifunktionen och därmed den funktion som svarar för företagets ekonomistyrning på en extern part.

Läs uppsatsen – Varför outsourca ekonomifunktionen – eventuella konsekvenser för företags ekonomistyrning – här >>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se