Ekonomitjänster för tillväxtföretag

Utmärkande för tillväxtföretag är ofta mycket snabb omsättningsökning, kontinuerlig rekrytering av nya medarbetare, ta nya marknadsandelar och etablera sig på nya marknader med nya bolag eller via partners. Ledning och medarbetare är drivande människor, entreprenörer som brinner för en affärsidé och vision.

Utmaningar för tillväxtföretag

ekonomistod office factory

Någon beskrev tillväxtföretag som tonåringar.

Ena veckan är jackan plötsligt för liten och en ny måste köpas snabbt. Några veckor senare är skorna för små eller har gått sönder trots att de nästan är helt nya.

För tillväxtföretag är det svårt att få alla delar i verksamheten att gå i fas. Ständiga förändringar och trånga sektorer dyker upp hela tiden. Ena veckan handlar om brist på rätt kompetent personal, nästa vecka dyker det plötsligt upp ett problem kring produkten, tjänsten som ingen förutsett. Utöver det har tillväxtföretaget ofta ett behov av (riskvilligt) kapital.

Ledningen för tillväxtföretaget måste därför löpande utvärdera och ta beslut i flera strategiska vägval för att kunna växa vidare.

Få skräddarsydd offert redovisning här >

Strategiska val för tillväxtföretag

Ett strategiskt vägval är om ekonomistöd och administrativa funktioner som redovisning, lön eller personal (HR) ska hanteras i egen regi med anställd personal eller om företaget ska outsourca dessa funktioner, det vill säga köpa tjänster för till exempel redovisning och lönehantering.


Byredo Office Factory

“Byredo har vuxit snabbt och etablerat sig som en “rising star” på den internationella parfymmarknaden vilket har ställt allt större krav på logistikprocesser och ekonomistyrning. Efter grundligt research föll vårt val på Office Factory tack vare systemets användarvänlighet och skalbarhet.”

/Johan Bäcke, CFO


Ekonomitjänster för tillväxtföretag

Sedan år 2004 har vi haft glädjen att få vara med på resan från start till nuläge för många tillväxtföretag. Vi har kommit in i ett skede där tillväxtföretaget insett att det är effektivare, lönsammare och bättre att lägga ut administrativa uppgifter som redovisning, lönehantering, fakturering eller hantering av leverantörsfakturor till Office Factory.

Där alternativet varit att anställa egen personal och vara tvingad att lägga (för) många timmar på företagets administration istället för att utveckla dess produkter, tjänster eller marknadskanaler.

ekonomistod i tillvaxtforetag

Fördelar med outsourcing för tillväxtföretag

• tillgång till specifik kompetens bara när det behövs
• sänkta kostnader för ekonomistöd och administration
• garanterad leverans och kvalité av efterfrågad tjänster
• ledning, anställda kan lägga mer tid och större fokus på företagets verksamhet
• ekonomitjänster och kostnader dimensioneras till företagets behov över tid
• lägre risk med tanke på sjukdom, semestrar, uppsägningar

Guide outsourcing ekonomitjänster

Här kan du ladda hem och läsa en kostnadsfri guide kring vad ni bör tänka på vid utvärdering och val av outsourcingpartner för ert företags redovisning, lön eller HR. Guiden tar upp ämnen som vad ska man tänka på, fallgropar vid outsourcing och hur påverkas mitt företag.

Ladda ner guide om outsourcing av ekonomifunktioner här >

Kontakta oss idag

Har du frågor eller är intresserad av outsorcing av någon ekonomifunktion, kontakta oss på telefon  08 – 400 212 40 eller skicka ett e-mail till par.heed@officefactory.se

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se