24 Jan

Skribent Pär Heed

Tips kring avstämning av löneskatt

Här ett exempel på hur du i Office Factory webportal kan använda redovisningsdrillen för att enkelt stämma av löneskatten. I huvudet välj i fältet “Inkludera konton” för aktuella konton (se bild). Nästa steg är att exportera ditt utfall/rapport till Excel för egna kontroller.

Avstämning löneskatt i Office Factory webportal

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se