10 Jan

Skribent Daniel Bolin

Office Factory – DI Gasell 2012

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Office Factory har utsetts till Gasell företag 2012.
En Gasell har

– en omsättning som överstiger 10 Mkr

– minst tio anställda

– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

– sunda finanser

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Mer information om DI Gasell hittar du här

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se