07 Mar

Skribent Daniel Bolin

TradeTech Consulting

TradeTech Consulting har gått i skarp drift med Office Factorys molntjänst för projektorienterad verksamhet och outsourcing av ekonomihanteringen.

TradeTech Consulting är en ledande leverantör av affärs- och tekniska konsulttjänster inom finansbranschen

Mazella Nordmark CFO TradeTech Consulting

Tradetech Consultings starka tillväxt har medfört att vår tidigare lösning lämnade en hel del övrigt att önska. Tillsammans med Office Factory får vi nu en helt integrerad lösning för projektstyrning, lön och ekonomihantering. Vi kan därmed helt och hållet fortsätta att fokusera på vår kärnverksamhet och expandera våra affärer i stället för att ägna onödig tid åt administration.

Per-Olof Eriksson säljare Office Factory

Organisationer med projektorienterad verksamhet har ofta tre fristående system – ekonomi, lön och projektstyrning. Office Factory erbjuder en helt integrerad lösning vilket i sin tur medför ett betydligt förenklat och förbättrat flöde, full spårbarhet direkt från t ex projekt till huvudbok och bättre kontroll genom rapporterna i vår portal. Detta sammantaget medför att vår kund frigör avsevärda resurser inom det som inte tillhör deras kärnverksamhet.

Om Office Factory

Office Factory erbjuder ett brett utbud av molntjänster, outsourcinglösningar och verksamhetsstöd för affärs- och ekonomiprocesser. Skalbarheten gör att lösningen kan växa eller krympa beroende på behov och konjunkturläge och på så vis frigörs tid och resurser så vår kund kan lägga full kraft på sin kärnverksamhet.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se