04 Nov

Skribent Pär Heed

Vad kostar en lön?

Du kanske står i begrepp om att se över företagets kostnader eller har funderingar på att renodla er verksamhet och ordet outsourcing har kommit upp. Ett område för besparing är företagets lönehantering i egen regi som kännetecknas av mycket manuellt arbete och hög fast kostnad.

Lönehanteringen är dessutom sårbar.
För vad händer om den som sköter ert företagets löner blir sjuk, slutar hastigt eller vill ha längre semester?

Till det kommer återkommande lagändringar, vilket innebär svårigheter att hålla sig uppdaterad med det senaste som påverkar företagets lönehantering.

Utifrån ovanstående vill du få fram ett underlag för att kunna jämföra egen lönehantering med alternativet, outsourcad lönehantering.

Vad kostar er lönehantering? – De kostnader ni har för egen lönehantering, eget lönekontor är inte bara administratörens lön, försäkringar, sociala avgifter och outnyttjad tid.

Kostnader finns även för kontor och arbetsplats, dator, programlicenser och supportavtal för löneprogram, telefon samt tid och kostnader för utbildningar inom löneområdet. Detta då arbetsområdet kännetecknas av återkommande lagändringar vilket kräver uppdaterad lönepersonal.

Ett exempel

Ett företag med 100 anställda har lönehanteringen i egen regi.
De har en löneadministratör med en månadslön på 28 000 kr.
Företagets kostnad för denna löneadministratör blir cirka 50 000 kr per månad.

Detta ger ett pris per lönespecifikation och månad på cirka 500 kronor.


Sammanfattning

Internationellt är det mycket vanligt att företagen outsourcar sin lönehantering. I Sverige har vi inte kommit lika långt. Med ovanstående exempel och information får du ett underlag till inte bara kostnaden för egen lönehantering utan även andra delar som påverkar tjänsten som säkerhet, utbildning och kompetens samt tillgänglighet.

Intresserad? Veta mer om outsourcad lönehantering från Office Factory? 

Kontakta oss här >> Så berättar vi mer om hantering av ert företags löpande löneadministration, inklusive kontrolluppgifter, semesterlöner, förmåner, utlägg, reseräkningar, uppbördsdeklarationer, statistik mm.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se