30 Jul

Skribent Pär Heed

Betalar inte kunderna?

Många företag har vid olika tider och förhållanden svårt att få likviditeten att gå ihop. Om sedan kunderna inte betalar fakturorna i tid, kan det innebära nya svårigheter för företaget.

Betalningsmoralen har i vissa länder sjunkit rejält. Det kan dröja upp till 50 dagar efter förfallodatum innan du får betalt från vissa länder i Sydeuropa, visar Intrum Justitias årliga undersökning bland 6 000 företag.

Är dina kunder dåliga på att betala i tid?
Här några tips om hur du får dina pengar.

Påminn – Kan ibland handla om ren glömska från din kund. Särskilt från mindre företag som inte har IT stöd i ett betalningssystem. Påminn några dagar innan förfallodatum via till exempel ett mail eller SMS – Hej! Vi bara påminna om att din faktura ska betalas senast den…

Ring – Har du inte fått betalt? Ring kunden och fråga varför? Dels kan du få en förklaring varför fakturan inte är betald, men du sätter även press på kunden att betala.

Förhandla – Kunden ska betala! Men i vissa fall kan du vinna på att skjuta fram förfallodatum eller dela upp betalningen på flera tillfällen. Men låt inte samma kund alltid få samma erbjudande det blir lätt en vana… Som leverantör kan du göra samma sak mot din kund. Vid en stor leverans som ligger långt fram i tiden – be om att få betalt på en del av beloppet i förskott.

Skicka betalningspåminnelse – Skicka betalningspåminnelse så fort en kundfaktura har förfallit.  Från ditt affärs- eller ekonomisystem gör du en utsökning för att få fram aktuella betalningspåminnelser. Det brukar oftast innebära att din faktura prioriteras.

Kronofogden – Får du inte betalt trots ovanstående åtgärder? Vänd dig till Kronofogden där du ansöker om betalningsförläggande. Mer om detta på Kronofogdens hemsida här>>

Outsourca – Låt helt enkelt någon annan ta hand om din fakturering och påminnelsehantering. Du lämnar underlag på vad som ska faktureras och din outsourcing partner tar hand om både fakturering och påminnelser. Priset baseras oftast per faktura eller per påminnelse.

LÄS GUIDE KRING OUTSOURCING HÄR >

Sälj dina fakturor – till ett factoring företag. Du väljer oftast själv om det ska omfatta alla fakturor eller bara vissa fakturor. Du får betalt inom bara 1-2 arbetsdagar på upp till 98% av godkänd faktura.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se