26 Nov

Skribent Pär Heed

5 tips effektiv ekonomihantering

Utan en effektiv och väl fungerande ekonomiavdelning fungerar inget företag, oavsett storlek. Snabba förändringar i företagens verksamhet, fler och ökade krav inom olika regelverk och resultatet för företaget ska publiceras snabbare och snabbare.

Hur ska företagets ekonomiavdelning hänga med?

Generellt kan företag spara mycket på att få ekonomiavdelningen att arbeta effektivare på olika sätt.

Fokusera på rätt saker  Enligt rapporten ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?” från Ernst & Young går 59 procent av ekonomiavdelningens resurser åt till att hantera transaktionsintensiva processer. Det är processer som hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, manuella verifikationer och löner. Här finns den största besparingspotentialen.

Var proaktiv – Vilka förändringar är på gång eller kan ske? Vad innebär de för oss? Vad behöver vi på ekonomiavdelningen göra för att enkelt och effektivt hantera dessa förändringar? För att få en effektivare ekonomiavdelning, tänk proaktivt istället för att bara vara reaktiv på vad som händer inom företaget, regelverk eller andra delar som påverkar ekonomifunktionen

Prioritera  Viktigt att ha en tydlig bild om vad som ska prioriteras internt vid olika tidpunkter. Är det att snabbare ta fram bokslut? Är det kostnadsbesparing eller förenkla vissa processer? Eller är det verksamhetsstyrning? Kommunicera detta internt så att alla får en insikt och förståelse för vilka områden som prioriteras just nu.

Förbättra och effektivisera – Det kan finnas olika uppfattningar om vilka områden som ska förbättras inom ekonomi och administration. Ett sätt är att helt enkelt fråga organisationen.  Vilka förbättringar de önskar och att de måste prioritera dessa förbättringar. Med utgångspunkt från svaren kan ekonomiavdelningen se vilka områden som behöver åtgärdas. Utifrån komplexitet kan ekonomiavdelningen rangordna förbättringsområden. Ett förbättrings- effektiviseringsarbete behöver nödvändigtvis inte handla om ekonomi- eller affärssystemet, utan kan lika gärna handla om att utbilda sin personal eller att förändra arbetssätten.

Automatisera och integrera – Med rätt ekonomi- och affärssystem kan processer automatiseras. Ett exempel från rapporten ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?” från Ernst & Young är hanteringen av kundfakturor:

”För att realisera besparingspotentialen är det framför allt tre huvudområden som behöver ses över: elektronisk fakturering, ledtider från tecknad order till utförd leverans samt hantering av kundernas kredittider och betalningsplaner”.

Enligt rapporten, lyckades de företag som i hög grad hanterade sina fakturor elektroniskt bäst med att skapa en effektiv process. I rapporten konstateras också att de företag som använder helintegrerade system får betydande effektiviseringsvinster.

Sammanfattning

I en tid då förändringar sker oftare och kräver snabbare och snabbare åtgärder ställs nya krav även på företagets ekonomiavdelning. Vår handel blir mer internationell och nya krav ställs på kompetens, utbildning och erfarenhet på företagets ekonomipersonal. Inte bara inom ekonomiområdet utan ekonomiavdelningen måste känna till företagets hela affär för att kunna vara den stödjande, effektiva process som efterfrågas.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se