04 Jul

Skribent Pär Heed

Outsourcing

Outsourcing har sedan begreppet myntades väckt känslor. Självklart val för vissa medan andra har varit helt emot. Samtidigt ökar outsourcingtjänster inom olika områden för varje år!

I början outsourcades enklare tjänster som lokalvård, catering eller bemanning av företagets reception. Idag outsourcas allt fler komplexa tjänster. Logistik och lagerhantering, tillverkning av komponenter eller ett företagets affärs- och ekonomisystem.

Även outsourcing av den praktiska hanteringen av företagets ekonomi, lön eller HR funktion blir allt vanligare. Bakgrunden till outsourcingens tillväxt är flera.

Guide_outsourca_redovisning_eller_lon

Varför outsourcing?

Kraven på företags kostnadseffektivitet och ekonomi ökar för varje år. Allt snabbare förändringar på marknaden kräver mer flexibla lösningar än tidigare.  Företag analyserar fortlöpande om det finns möjlighet till effektivisering, kostnadsbesparing och mer flexibla alternativ.

Ett större fokus på den egna kärnverksamheten är en annan faktor som påverkar. Även sårbarheten inom specifika kompetensområden, till exempel företagets lönehantering påverkar det ökade intresset för löneoutsourcing. Frågor man bör ställa som företagare är:

  • Varför ska vi med egen personal hantera dessa uppgifter eller transaktioner?

  • Får tjänsten eller transaktionen något mervärde om vi genomför den själva?

En vanlig missuppfattning är att outsourcing av till exempel redovisning eller företagets lönefunktion bara är aktuellt för stora organisationer och företag. Men outsourcing passar ännu bättre det mindre eller medelstora företaget!

Dessa företag har ofta mindre resurser och mindre kapital än stora företag. För det mindre företaget är det ännu viktigare att fokusera på det man är bra på. Egen kompetens och fokus på det egna företagets kärnverksamhet kan utvecklas och förstärkas, genom att outsourca funktioner till partners som är specialiserade på vissa områden som till exempel redovisning eller löneoutsourcing. Allt för att det egna företaget enklare och effektivare ska kunna skapa och leverera konkurrenskraftiga erbjudanden kring sina egna produkter och tjänster.

Få skräddarsydd offert redovisning här > 

Outsourcing för tillväxt och konkurrenskraft

En annan trend för många företag är att all fler affärskritiska områden outsourcas till partners. I dessa fall är inte kostnadseffektivitet den främsta drivkraften, utan företaget söker via sin outsourcingpartner stöd  för snabbare tillväxt, innovation och expertkunskap och därigenom ökad konkurrenskraft.

Genom outsourcing av företagets redovisning, lön, HR eller affärssystem får ert företag tillgång till utökade resurser i kombination med förstärkt kapacitet och kompetens till lägre kostnad. Bakgrunden till detta är:

  • Sänkta kostnader i kombination med garanterad leverans
  • Tillgång till specifik kompetens när det behövs
  • Mer tid och större fokus på företagets kärnverksamhet
  • Garanterad kvalitet
  • Tjänsterna dimensioneras till ert företags behov över tid
  • Lägre risk med tanke på sjukdom, semestrar, uppsägningar
  • Tillgång till moderna, webbaserade systemlösningar utan tunga investeringar

Få skräddarsydd offert lönetjänster här >

Effektiv ekonomiavdelning Office Factory

Office Factory levererar outsourcingtjänster

Office Factory har lång erfarenhet av att hjälpa företag kring effektiv administration. Vi tar hand om hela eller delar av ert företags ekonomifunktion och stödjer med rådgivning. Exempel på uppgifter vi genomför är redovisning, lönehantering, HR, löpande bokföring, leverantörsfakturahantering och kundfakturering.

Fråga om outsourcing från Office Factory

Kontakta oss idag på telefon 08-400 212 40 eller e-post info@officefactory.se.
Eller ställ din fråga nedan så återkommer vi inom kort.


DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se