13 Oct

Skribent Pär Heed

Varför affärssystem i molnet

Affärssystem i molnet, cloud computing, affärssystem som SaaS , affärssystem som tjänst och så vidare är inte längre bara modeord utan alltmer en integrerad del av vårt digitala vokabulär. Införandet av ny molnteknik visar inga tecken på avmattning, speciellt inom området affärssystem. Enligt en rapport från Gartner (Adoption of Cloud ERP, 2013 Through 2023) planerar nästan hälften av alla företag att flytta sina affärssystem till molnet inom bara några år.

Varför välja affärssystem i molnet?

1. Kom igång snabbt

Traditionella installationer av affärssystem tar månader. En fördel med ett molnbaserat affärssystem är att företag har tillgång till ett nytt affärssystem på bara några timmar. Lösningar som Office Factory’s molnbaserade Jeeves affärssystem med webbportal är redan installerade, förkonfigurerade och har färdiga integrationer. De kräver minimalt med utbildning för att användarna ska komma igång med det nya affärssystemet från sin PC, Mac eller surfplatta.

2. Lägre kostnader för hårdvara och drift

Med affärssystem i molnet behövs inga investeringar i egen hårdvaruplattform och lokal infrastruktur.  En egen hårdvaruplattform / datacenter kostar från några 100-tusen till miljoner att bygga upp och förbrukar ännu större belopp för löpande underhåll, uppgraderingar, strömförsörjning, kylning, administration och egen personal och inhyrda konsulter. Kostnaden för själva hårdvaran sjunker medan kostnaderna för alla tjänster runt hårdvaran ökar mer och mer för varje år. Att bokstavligt “skära sladden” av en egen IT-miljö kan vara ett smärtsamt beslut. Men i de flesta fall kan de pengar som används för egen IT-miljö användas mer produktivt av företaget.

Dessutom betalar man ett molnbaserat affärssystem per månad beroende på hur mycket som används och utnyttjas. Eftersom kostnaden för allt kring det molnbaserade affärssystemet är per månad kan företag bättre hantera sina kassaflöden och återinvestera besparingarna tillbaka till företaget för tillväxt.

3. Arbeta var som helst

Med affärssystem i molnet ökar produktiviteten och rörligheten. Med säker åtkomst via din PC, Mac, surfplatta eller telefon kan du arbeta var som helst, när som helst med en Internet anslutning.

4. Anpassa affärssystemet till ditt företags utveckling

Ett affärssystem i molnet är till sin natur skalbar. Affärssystemet är paketerat som tjänst, förkonfigurerat för olika verksamheter med olika krav på funktionalitet med möjlighet att lägga till eller ta bort användare och funktioner löpande över tid. Det innebär att affärssystemet enkelt anpassas om ditt företag växer (eller krymper) och kostnaden följer detta utnyttjande.

5. Ökad tillförlitlighet och säkerhet med affärssystem i molnet

Drift, förvaltning och säkerhetsfunktioner sker med ett molnbaserat affärssystem långt mer säkert än vad som är normalt i det lilla- eller medelstora företaget. Säkerhetskopiering online till separat backup central på annan plats, avbrottsfri kraft med reservelkraft, separata kontrollrum, inpasseringsskydd, certifierad datahallsmiljö med larm för temperatur, fukt, brand, inbrotts- och elförsörjningslarm är områden som sällan återfinns hos det lilla eller medelstora företaget.

6. Reagera snabbare

Vi lever i en värld där snabb kommunikation och nya affärsmodeller föds och utvecklas snabbare än någonsin tidigare, där förmågan att reagera snabbt  på nya och oförutsedda händelser är viktigt.

Nya konkurrenter och affärsmodeller kan nu dyka upp över en natt och störa din befintliga verksamhet och ta nya (& dina) marknadsandelar på bara några månader. En stor andel av världens snabbast växande företag har valt och väljer molnlösningar för att snabbt strukturera, expandera, och skala upp sin verksamhet. För att snabbt ta marknadsandelar innan långsammare konkurrenter hinner och kan svara. Med ett molnbaserat affärssystem läggs nya funktioner och moduler, nya företag i andra länder till med omedelbar tillgång för kunden.

Här fler tips hur du utvärderingar och väljer affärssystem

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se