18 Mar

Skribent Pär Heed

Affärssystem molnet

Ditt företag har växt sedan ni implementerade ert nuvarande affärssystem. Du har en känsla av att ni vuxit ur nuvarande system. Transaktionsvolymerna har ökat, era affärsprocesser är fler och mer komplexa. Dessutom har det blivit svårare och svårare att få ut bra beslutsunderlag och information från nuvarande affärssystem. Är nytt affärssystem i molnet ett alternativ?

Signaler på att ni vuxit ur ert affärssystem

 • Ordervolymerna ökar men du har sällan rätt produkter på lager för leverans, för att möta kundens behov.
 • Kunderna klagar på att er faktura inte stämmer med de artiklar de fått levererade.
 • Dina medarbetare klagar på att nuvarande affärssystem är svårt att använda, långsamt och  saknar funktionalitet.
 • Många medarbetare har skapat egna rutiner som ligger utanför nuvarande affärssystem.
 • Onödigt mycket manuellt arbete, till exempel att samma information måste registreras manuellt i flera olika system.
 • Kostnaderna för egen drift, uppgraderingar, support och konsultassistans ökar för varje år utan att ni får några förbättringar eller effektivare rutiner och affärsprocesser.
 • Det finns “öar” av information i olika system inom företaget som inte hänger ihop.
 • Svårt att få ut bra information och beslutsunderlag då affärskritisk information finns i flera system eller överhuvudtaget inte går att få fram.
 • Dina säljare, konsulter och andra medarbetare efterfrågar mobila lösningar för säljstöd, orderhantering eller tidrapportering. Du undrar om de tappat lusten att åka in till kontoret varje dag…

Varför affärssystem i molnet

Affärssystem i molnet är en idealisk lösning för mindre och medelstora företag, för företag som växer och för alla företag som inte vill ha höga kostnader för egen IT-drift med tillhörande IT-personal. Att ni dessutom undviker oväntade höga utgifter till nuvarande leverantör i form uppgraderingar till senaste version är en annan fördel. Detta då ett affärssystem i molnet anpassas och dimensioneras för ditt behov just nu. Kring vilka funktioner och moduler i affärssystemet ni behöver. Vilka olika typer av användare som behövs för stunden, hur många just nu beroende på expansion eller neddragning.

Checklista affärssystem i molnet

 • Hur lång tid har leverantören levererat affärssystem i molnet?
 • Har leverantörens affärssystem i molnet de funktioner och moduler som krävs för er verksamhet?
 • Vilken årlig tillväxt har leverantören haft under de senaste åren?
 • Har leverantörens affärssystem i molnet funktioner som du behöver nu eller i framtiden?
 • Hur flexibel är leverantörens lösning kring affärssystem i molnet kring att säga upp eller lägga till funktioner, moduler och olika typer av användare?

Här tips kring utvärdering och val av nytt affärssystem >

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se