29 Feb

Skribent Pär Heed

Välj auktoriserad redovisningskonsult

Varför ska du välja en auktoriserad redovisningskonsult?  En auktoriserad redovisningskonsult från Office Factory tar inte bara hand om ert företags redovisning utan är även ett aktivt stöd och ger råd kring ert företags ekonomi och redovisning. En auktoriserad redovisningskonsult har både teoretisk kompetens och många års erfarenhet av redovisningstjänster som kvalitetssäkras genom auktorisation av Srf konsulterna, (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Srf konsulterna

Hjälp med bokföring och redovisning

Att sköta företagets bokföring, redovisning och olika ekonomiska transaktioner kräver utbildning och god kännedom om nu gällande lagar och regelverk. Många företagare behöver stöd i hanteringen av företagets ekonomi och redovisning. En kompetent certifierad redovisningskonsult har vad som krävs för kontroll på vad som gäller och hur det ska utföras.

Outsourcad redovisning Office Factory

En redovisningskonsult från Office Factory arbetar som ert företags ekonomiavdelning och sköter allt från bokföring, löpande redovisning och deklarationer, bokslut och ekonomisk rådgivning. Våra kunder vittnar om att Office Factory’s redovisningskonsulter är ett viktigt stöd i deras företags verksamhet, där samarbetet sker i en långvarig relation byggt på förtroende och kompetens.

Auktorisationen är till för ditt företag

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult från Office Factory får du direkt tillgång lång erfarenhet, rätt kompetens, effektiva rutiner och ett naturligt bollplank kring ekonomi och administration.

Läs guide om utvärdering, val av outsourcing leverantör för er redovisning här >

Krav för Srf auktoriserad redovisningskonsult

För att kunna vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behövs medlemsskap i Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. För att bli auktoriserad redovisningskonsult och bibehålla sin auktorisation krävs att Office Factory’s redovisningskonsulter bland annat genomgår aktualitetsutbildningar, följa etiska regler och genomgår kvalitetskontroller.

Office Factory rådgivare inom ekonomi

Auktoriserade redovisningskonsulter på Office Factory arbetar även rådgivare och kan hjälpa ert företag kring ekonomisk analys, nyckeltal och andra ekonomifrågor kring ert företags verksamhet och utveckling.

Svårt att välja leverantör av redovisning

Valet av rätt partner och leverantör för ditt företags redovisningstjänster kan vara en utmaning. Hur ska ni kunna veta vilken som är bäst och passar er? Auktorisationen av redovisningskonsulter har tagits fram för att trygga och hjälpa dig att hitta bra, kompetenta och kvalitetssäkrade redovisningskonsulter.

Kontakta oss idag om auktoriserade redovisningstjänster>>

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se