07 Jan

Skribent Pär Heed

Effektiv logistik

Logistik sammanfattas som kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Beroende på att det finns olika typer av logistik är det svårt att ge specifika tips om effektiv logistik, men här några exempel.

Inför förra årets vinter insåg jag att den yngste sonen behövde en ny vinterjacka. Han fick i uppdrag att hitta en passande jacka och hittade den på en liten, för mig okänd webshop i Australien! Jämfört med priset i Sverige var det nästan halva priset så jag slog till. Efter 8 dagar kom jackan hem till postlådan och jag kunde hela tiden via min dator eller telefon följa var jackan var under transporten.

Under samma tid gick bilen sönder då ett kylvattenrör började läcka. Verkstaden upplyste mig om att denna reservdel inte fanns på något lager i Sverige, utan var tvungen att beställas. Uppskattad leveranstid var 8-10 arbetsdagar och de kunde inte hitta något pris. Efter 8 veckor utan information var jag tvungen att ringa och fråga, hur går det med mitt kylvattenrör? Personen som svarade kunde inte hitta någon information, ingen beställning, inget pris, ingen uppskattad leveranstid, utan bad mig återkomma nästa dag. Nu ska jag inte trötta dig med alla turer kring detta kylvattenrör, men det tog drygt 3 månader, många telefonsamtal och mail för att få fram detta rör. Detta för en mycket stor internationell industrikoncern. Ovanstående är två enkla exempel på bra och dålig logistik hämtade från min vardag.

Logistik sammanfattas oftast som kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja (källa: Wikipedia). 

Olika typer av logistik

Det finns olika typer av logistik. Transportlogistik handlar om huvudsakligen om förflyttning och övervakning av fysiskt gods från punkt A till punkt B via lastbil, järnväg, båt eller flyg. Produktionslogistik handlar om flöden inom produktion för att uppnå högsta möjlig effektivitet, kapacitetsutnytttjande mm genom att till exempel styra och minska ledtiderna. Distributionslogistik är varans väg från producent till konsument, där en effektiv distribution och varuförsörjning allt oftare är skillnaden mellan framgång och misslyckande, på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Beroende på att det finns olika typer av logistik är det svårt att ge specifika tips om effektiv logistik, men nedan några exempel.

Tänk på helheten – Inledningsvis när man letar efter förbättringsområden, så tänk och överblicka helheten. Exempel på alla delar i en logistikprocess för ett medelstort, nationellt handelsföretag är till exempel:

  • Inköp / Beställning
  • Mottagande / Inleverans / Kvalitetskontroll
  • Lagerhållning
  • Inventering
  • Plock / Utleverans / Lastning / Kvalitetskontroll
  • Transportbokning / transport
  • Returhantering

Att bara fokusera på förbättring inom ett delområde kan få nya konsekvenser på andra områden som man kanske inte tänker på inledningsvis.

Exempel: Vid ett ökat krav på spårbarhet på artikelnivå föds tanken på att förutom artikelnummer även notera vilket serie- eller batchnummer som levereras till kund. Det kan t.ex. vara som grund för garantiåtaganden. Att få detaljerad kontroll över när den unika artikel levererades till kund och utifrån detta datum har kunden 24 månaders garanti på produkten.

Detta krav innebär att företaget vid utleverans måste få information om artikelns unika identitet. Ett sätt att lösa detta är att registrera batch- eller serienumret manuellt. Om man har handscanner och om om förpackningen är försedd med streckkod med aktuell information kan informationen samlas in ännu enklare . Men… det är ett extra moment som kräver tid, personal och systemstöd som man kanske inte tänkte på inledningsvis.

Vilka artiklar är bästsäljare? 
För säljavdelningen är det viktigt att följa upp vilka artiklar som säljer bäst (antal). Denna information kan även användas för att effektivisera lagerhanteringen! Genom att kontinuerligt följa upp vilka artiklar som säljs mest kan dessa artiklar placeras på lagerplatser så närma platsen där alla artiklar packas. Det innebär att tiden för att plocka/hämta artiklar kan minskas och att du trots ökade volymer kan hantera din lagerverksamhet med samma resurser och personal.

Leveransdag… Du har säkert krav på dina leverantörer att de ska ange leveransdag på sina leveranser. Kommer leveransen försent kan det innebära att dina kunder blir irriterade, då de inte får leveransen av dig på önskad dag. Men har du tänkt på vad de innebär om du får leveranser från dina leverantörer för tidigt?

Det innebär att du måste ta lagerutrymme i anspråk tidigare än beräknat och det har sin kostnad. Med modernt systemstöd kan du få fram dina leverantörers leveransprecision och visa hur många leveranser som kom för tidigt, på utsatt tid och försent. Ett förhandlingsunderlag till nästa möte med leverantören!

Sätt leverantören i arbete…En stor industrikoncern hade för några år sedan följande metod att låta sina leverantörer hantera industrikoncernens lagernivåer & beställningar på vissa produkter. De hade helt enkelt placerat ut flera webkameror på lagerområdet där olika leverantörer kunde se hur mycket av deras produkter som användes i industrikoncernens produktion. Med markeringar på stolpar kunde leverantören se när det var dags att leverera nya plåtar till industrikoncernen. I och med detta förfarande behövde inte industrikoncernen själva arbete med beställningspunkter, inköp osv utan leverantören hanterade denna process (via webkameror). Kanske inte alla gånger det mest optimala sättet att hantera sin lagerpåfyllnad, men metoden har sina fördelar. Industrikoncernen överlåter ansvaret till leverantören och man slipper själv binda resurser i att hantera inköpsprocessen. Kanske du med inloggning på en webportal kan ge leverantören tillgång till lagernivåer hos dig i ditt affärssystem på bara deras produkter?

Undvik manuellt dubbelarbete! När en order är packad är den klar för leverans. Då är det dags att boka transport om det inte redan är gjort. Tyvärr är detta steg ett moment som i allt för många företag hanteras helt manuellt. Det sker genom att någon person går in i ett program för transportbokning och registrerar samma information som redan finns i affärssystemet dvs kund, leveransadress, antal kolli, vikt osv. Integrera istället ert affärssystem med systemet för transportbokning. Ni undviker dubbelarbete och ni undviker eventuella fel vid manuell registrering.

Sluta med manuellt inköp! Hur gör ni för att beställa rätt produkter och rätt antal. Går fortfarande den (inköps) ansvariga ut och tittar på lagret vad som behövs beställas utifrån vad han eller hon ser och av egen erfarenhet? I de flesta moderna affärssystem kan inköpsansvarig få bra underlag och förslag från systemet. För handelsföretaget innebär det att inköpsansvarig får ett förslag, ett beslutsunderlag kring inköp.  Med hänsyn till olika artiklars beställningspunkter och mot planerade lagerhändelser under artikelns ledtid. För det tillverkande företaget är en nettobehovsrapport ett utmärkt underlag på vilka produkter som ska beställas. Underlaget samlar in information avseende lagerstatus, uteliggande ordrar, produktstrukturer, ledtider mm och ger ett förslag till inköp av artiklar och komponenter.


Sammanfattning

Logistik är omfattande och omfattar många delar i en leveranskedja med information till leverantörer, transportörer, kunder och internt inom ditt företag. Om din logistik fungerar mindre bra, får du betyg och kommentarer från dina kunder. Utifrån kundernas kommentarer och egna förbättringsprojekt förbättra din logistik gradvis. Det spelar ingen roll om du är en liten aktör. Se bara mina erfarenheter där en liten webshop i Australien har bättre logistikrutiner än en stor industrikoncern. Effektiv logistik är idag ett minst lika viktigt konkurrensmedel som pris.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se