12 Nov

Skribent Pär Heed

Ekonomitjänster

Outsourcing av olika affärsprocesser som till exempel ekonomi- och lönetjänster ökar i Sverige för varje år. Utvecklingen har pågått i flera år i länder som USA och England, där det idag är vanligare än i Sverige att företag outsourcar sina ekonomitjänster.

Många stora, globala svenska företag har redan outsourcat sina ekonomitjänster och enmansföretag har outsourcat sina ekonomitjänster till den lokala bokföringsbyrån. Nu växer intresset för outsourcade ekonomitjänster hos det som brukar kallas medelstora företag. Frågan om outsourcing av företagets ekonomitjänster kommer ofta upp vid två tillfällen. I samband med lågkonjunktur då företagen vill se över sina kostnader. Eller vid kraftig expansion, kanske i flera länder, då man helt enkelt inte hinner att rekrytera rätt kompetens snabbt, för att hantera företagets ekonomi- eller lönetjänster.

En vanlig osäkerhet vid outsourcing av ekonomitjänster är vad som händer med företagets kontroll över administration, ekonomi- och lönehantering. Men med en outsourcad ekonomitjänst kan företaget både få en ökad kontroll och förbättrad kvalité. Det hänger ihop med att det är lättare att ställa olika (hårdare) krav på en extern leverantör än på kollegor man arbetat med länge.

Innan ni träffar och tar in offerter från olika leverantörer av outsourcade ekonomitjänster ta fram vilka affärsprocesser det handlar om samt vilka krav ni har på dessa processer. Om ni klart definierar vilka områden ni önskar outsourca samt vilka krav ni har på dessa områden blir det även enklare att jämföra olika leverantörer förslag i ett senare skede.

Vissa leverantörer av outsourcade ekonomitjänster har olika branschfokus för sina outsourcade ekonomitjänster. Dra nytta av deras kompetens och erfarenhet från andra företag i samma bransch eller med samma affärsprocesser som ert företag. Er kartläggning av era affärsprocesser och krav på dessa kan med deras input få ytterligare förbättringar som ni inledningsvis inte tänkt på.

I samband med själva urvalsprocessen kring val av leverantör av outsourcade ekonomitjänster är det lätt att fokusera på bara ekonomitjänsten och vilket stöd som finns i olika applikationer för denna. En annan viktig aspekt för ett fungerande samarbete är hur organisationen från bådas sida sätts upp i samarbetet. Vem är kundansvarig från leverantörens sida? Vem är stand-in om han/hon blir sjuk eller har semester. Hur ser övriga kontaktytor ut i samarbetet kring olika ekonomi- eller lönetjänster?

I det samarbetsavtal som skrivs med leverantören av de outsourcade ekonomitjänsterna, se till att det finns flexibilitet i minskat eller ökat utnyttjande av olika tjänster. Inte bara de ekonomitjänster som är aktuella idag utan även de som kan tillkomma framåt i tiden.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se