22 Jun

Skribent Pär Heed

8 signaler på att det är dags att byta affärssystem

Bättre och effektivare affärsstöd behövs då verksamheten växer, förändras eller ändrar inriktning. Behov av snabbare, enklare rapportering, mer digital integration och automatiskt informationsutbyte med leverantörer och kunder, ökade krav på mobilitet. Är några exempel som påverkar att företag påbörjar en översyn av sitt befintliga affärssystem.

Här 8 signaler på att det är dags att byta affärssystem


1. Nya eller förändrade behov

Stöder inte affärssystemet er affär och verksamhet på samma sätt som tidigare. Har behoven och önskemålen förändrats över tid men kan inte tillgodoses? Nya krav har tillkommit kring till exempel digitala, integrerade flöden med kunder, leverantörer och anställda eller ni har fått idéer om automatiserade flöden som inte hanteras i nuvarande affärssystem. Ett annat vanligt scenario är att handelsföretaget börjat leverera olika tjänster i sitt erbjudande för att hjälpa kunder med konfigurering och installation, support eller service.

2. Skalbarhet

Kan affärssystemet enkelt och kostnadseffektivt anpassas till verksamheten med tanke på tillväxt eller neddragning. Lägga till och ta bort olika typer av användare eller moduler och funktioner i affärssystemet efterhand verksamhet och erbjudande förändras.

outsourca redovisningLadda hem kravspecifikation för utvärdering av nytt affärssystem här >


3. Dra konkurrenterna ifrån

Har era affärsprocesser blivit ineffektiva vid jämförelse med era konkurrenter? Förlorar ni affärer för att konkurrenterna har effektivare och snabbare logistik, effektivare tidrapportering eller bättre kundservice? Begränsar nuvarande affärssystem er verksamhet och konkurrenskraft när det handlar om möjligheten att införa och använda ny teknik och nya processer. Nya marknadskrav helt enkelt.

4. Höga kostnader

Har kostnaderna för underhåll, support, uppgraderingar och konsultassistans för ert befintliga affärssystem ökat år efter år. Kanske utan att ni fått nya funktioner eller stöd för ny teknik eller mobilitet? Hanteras underhåll och support av bara en eller ett fåtal personer idag? Hör ni att konkurrenter som bytt affärssystem, kanske till en molnlösning, har låga underhållskostnader där alla uppgraderingar och support ingår.

5. Mycket manuellt arbete

Måste era användare av ert affärssystem registrera samma information och uppgifter på flera ställen i flera olika system? Ju fler transaktioner ju mer manuellt arbete… Manuella registreringar som kan bli fel med resultat att dyrbar tid går åt till felsökning.

6. Missnöjda användare

Anser användarna av er nuvarande affärssystem att det är svårt att använda, långsamt eller saknar viktig funktionalitet? Har många användare börjat skapa egna rutiner som ligger utanför affärssystemet i egna program, kalkylprogram eller i värsta fall med ”papper & penna”?

7. Kompetens kring affärssystemet

Har ert nuvarande affärssystem blivit så anpassat över tid att det bara är ett fåtal personer (eller en person) hos er eller hos er leverantör som kan hantera affärssystemet?

Tips kring utvärdering och val av nytt affärssystem här >


8. Begränsad egen utveckling

Begränsar nuvarande affärssystem möjligheterna till utveckling och effektivisering av företagets processer? Måste företagets affärsprocesser anpassas till affärssystemet på ett sätt som inte längre passar verksamheten? Har systemet svårt att hantera större transaktionsmängder eller kan ni inte hantera kunders eller leverantörers önskemål om integration?
DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se