13 Jan

Skribent Pär Heed

Redovisning 2016

Attesterar ni leverantörsfakturor genom att de som skall godkänna fakturan skriver med penna på fakturan? Eller stämplar ni kundfakturor och skriver konto och projekt på fakturorna för hand?

Office Factory auktoriserade redovisningskonsulter

Utveckling
Den tekniska utvecklingen som stödjer olika ekonomifunktioner och redovisning har gått oerhört fort under de senaste åren. Många mindre och medelstora företag drar fortfarande inte nytta av effektiva digitala arbetssätt och system. Både kring ekonomifunktioner men även för logistikhantering för handelsföretaget eller projekthantering för konsultföretaget.

2004
När vi startade Office Factory fanns inte begrepp som molnbaserade affärs- och ekonomisystem, SaaS och att outsourca företagets redovisning var ovanligt. Leverantörsfakturor hanterades ofta manuellt med papper och attester för hand, istället för en digital hantering med åtkomst, attest och uppföljning oavsett tid- och plats.

Integrationer med kunder, leverantörer eller banken var manuell. Få företag hade affärssystem som var integrerade med banken utan man satt och stämde av checkräkning och reskontror manuellt. Sammantaget innebar det att när vi började vår verksamhet var det med något helt nytt och delvis okänt för flertalet mindre och medelstora företag.

Att erbjuda ett molnbaserat affärssystem, där kunder och användare loggar in och oavsett tid och plats hanterar arbetsuppgifter effektivt, i integrerade digitala flöden. Utöver affärs- och ekonomisystem som tjänst – möjlighet att outsourca hela eller delar av olika funktioner på företagets ekonomiavdelning. 

2016
Då fanns en osäkerhet kring molnbaserade affärssystem. Främst kring säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet i affärssystemets olika moduler. Idag är situationen en helt annan. Ingen ifrågasätter molnbaserade affärssystem och deras säkerhet eller funktionalitet för mindre och medelstora företag. Tvärtom ställer många företag som krav en tillgång till affärssystem som är plats och tidsoberoende och fungerar oavsett PC, Mac, surfplatta eller smartphone.

Vad innebär det
I västvärlden är det alltid företagets arbetskraft som kostar mest. Därför måste vi använda IT-system och funktioner som innebär automatisering och effektiva processer. Att våga utmana – ”så har vi alltid gjort” till förmån för nytt tänk även kring områden som redovisning, orderhantering eller företagets rapporter och uppföljning.

För oss på Office Factory innebär det att vi kontinuerligt arbetar med att effektivisera och automatisera olika processer hos främst handelsföretag och konsult- och tjänsteföretag.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se